• 7400 Zselickislak, Kossuth L. u. 70.
  • 82/686-363
  • kapcsolat@nemcsakmi.hu

Jelentkezés

Kedves Érdeklődők!

Letölthető jelentkezési lap: Jelentkezési lap

Intézményünkbe való jelentkezéshez, ellátásaink igénybevételéhet az alábbi dokumentumok fénymásolatára van szükség:


Személyi igazolvány 

Lakcímkártya

TAJ-kártya

Közgyógy.ell. igazolvány + határozat másolata (ha van)

Időskorúak gyógyszertámogatása

Születési anyakönyvi kivonat 

Házassági, válási okirat 

Házastárs halotti anyakönyvi kivonata

Plébánosi ajánlás
 I. Egészségi állapotára vonatkozó igazolás       ( Ezt az igazolást a beköltözéskor hozza magával! )

Kórházi zárójelentés (visszamenőleg három évig)
***Egyéb igazolás (tüdőszűrő stb.) 1 évnél nem régebbi
***Egy hónapnál nem régebbi teljes vérkép vizsgálat – cukor, vesefunkció, ionok, májfunkció, vizelet
***Egy hónapnál nem régebbi negatív bőrgyógyászati igazolás
***Egy hónapnál nem régebbi negatív székletvizsgálti igazolás
*** a beköltözés időpontjához viszonyítva
II. Jövedelemnyilatkozat     ( Kérelemhez benyújtandó. )

Utolsó havi nyugdíjszelvény  

Folyó évi nyugdíj megállapítást igazoló (zöld karton)

Nyugdíjas törzskarton (minden esetben csak másolat)
III. Vagyonnyilatkozat     ( Kérelemhez benyújtandó. )
Csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben külön nyilatkozatban nem vállalják a teljes gondozási díj megfizetését!     – (az ide tartozó  mellékletek  másolatát csatolni kell ) 
Nyilatkozat (a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj vállalásáról)
Amennyiben nyilatkozatban vállalják a személyi térítési díj teljes összegének megfizetését, abban az esetben a jövedelem és vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteniük!

A teljes jelentkezési folyamatról bővebben munkatársaink tudnak felvilágosítást adni.

A beköltözés során az alábbi dokumentumok szükségesek:

Hozzájáruló_nyilatkozat

Jövedelemnyilatkozat

Nyilatkozat (szerződés)

Vagyonnyilatkozat


Vissza az előző oldalra